One step behind…

Space Jam

September 2nd, 2011 by admin

Obviously, these rascal juveniles have forgotten to read THE LAW

 

Which clearly states, that it is absolutely forbidden for anyone to send anything up into space.

A quick search at Lovdata (witch is something anyone doing anything even slightly controversial should do) shows that what they are doing  its completely and conceptually illegally.

Just go to lovdata.no and type

easy breasy…

And, then press this one

 

And then you will get:

Lov om oppskyting av gjenstander fra norsk territorium m.m. ut i verdensrommet.

§ 1. Uten tillatelse fra vedkommende departement er det forbudt å skyte noen gjenstand ut i verdensrommet fra:

a. Norsk territorium, herunder også Svalbard, Jan Mayen og de norske biland.
b. Norsk fartøy, luftfartøy o.l.
c. Områder som ikke er undergitt noen stats høyhetsrett, når oppskytingen foretas av norsk statsborger eller person hjemmehørende i Norge.

Det kan settes bestemte vilkår for slik tillatelse som nevnt i første ledd.

§ 2. Departementet kan gi regler om kontroll m.m. med virksomhet som nevnt i § 1.

§ 3. Denne lov trer i kraft straks.

Now, you seePosted in All publicity is good publicity?, Just mentioning

无觅相关文章插件